miercuri, 16 iulie 2008

Admitere 2008

Înscrierea candidaţilor se va face la sediul Şcolii Sanitare Postliceale Christiana din str.Crişan nr. 1 Slatina.La înscriere, candidaţii la concursul de admitere îşi vor exprima opţiunile pentru una dintre specializările oferite.Au dreptul să se înscrie la nivelul de învătământ postliceal absolventi de liceu, cu saufără diplomă de bacalaureat, pe baza următoarelor acte:
- cerere de înscriere;
- certificat de nastere, cartea de identitate si, după caz, certificatul de căsătorie, în copie,certificate „conform cu originalul” de către un membru al comisiei de admitere;
- diplomă de bacalaureat sau adeverintă de absolvire a studiilor liceale, după caz;
- foaia matricolă pentru clasele IX- XII/XIII;
- adeverintă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este sănătos clinicsi apt pentru calificarea pe care doreste să o dobândească.

Niciun comentariu: